Περιγραφή

PSL σφαιρίδια, 100 nm, όγκος φιάλης 50 ml, σφαιρίδια Latex πολυστυρενίου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους NIST, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους που συμπεριλαμβάνεται από Applied Physics Inc.PSL σφαίρες, 100 nm, 50 ml όγκο φιάλης, Latex σφαιρίδια πολυστυρενίου, NIST Traceable, Inc.