Περιγραφή

PSL σφαιρίδια, 215 nm, όγκος φιάλης 50 ml, σφαιρίδια Latex πολυστυρενίου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους NIST, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους που συμπεριλαμβάνεται από Applied Physics Inc.PSL σφαίρες, 215 nm, 50 ml όγκο φιάλης, Latex σφαιρίδια πολυστυρενίου, NIST Traceable, Inc.