Σωματίδια πυριτίας - Μεταβολισμός λίπους

By |2020-01-17T05:52:47-07:00Ιανουάριος 16th, 2020|

Τα σωματίδια πυριτίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία φαρμακευτικών εφαρμογών όπως η χορήγηση φαρμάκου. Μία νέα εφαρμογή φαίνεται να υποστηρίζει μελέτες για την αύξηση του μεταβολισμού του λίπους χρησιμοποιώντας σφαίρες σίλικα διαμέτρου 1 μικρού. Επειδή η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η ιατρική έρευνα αναζητά τρόπους που το σώμα μπορεί να περάσει [...]