Laserowy licznik cząstek, przenośny licznik cząstek, licznik cząstek ciekłych

Laserowy licznik cząstek jest najczęściej używany w badaniu zanieczyszczenia cząstkami aerozolu poprzez pobieranie próbek strumienia aerozolu, oświetlanie cząstek przechodzących przez strumień aerozolu, wykrywanie natężenia światła i pomiar natężenia światła jako średnicy cząstek od 1 nano metra do 100 mikronów. Dokładność licznika cząstek opiera się na kalibracji wielkości laserowego licznika cząstek, którą można określić w NIST.