Silikananopartiklar, 1950 nm från tillämpad fysik: typisk 3% partikelfördelning, inga tillsatser, NIST spårbar, Storlekscertifierad