Mô tả

PSL Spheres, 215nm, thể tích chai 50ml, Hạt nhựa Polystyrene, NIST Tracizable, Chứng nhận hiệu chuẩn kích thước bao gồm từ Vật lý ứng dụng Inc. Inc.